सीईओ बाट सन्देश

ज्योतिलाइफले नेपालमा बीमाको अवधारणालाई रूपान्तरण गर्न यात्रामा लगेको छ। विगतमा, बीमा एक वित्तीय साधनको रूपमा ग्रहण गरिएको थियो जसले ‘मृत्यु बेनिफिट’ प्रदान गर्‍यो, एक प्राविधिक अवधि जसले बीमा कभरेज रकम पॉलिसीधारकको मृत्युको सम्बन्धमा आफन्तलाई अर्को हातमा हस्तान्तरण गर्छ भन्ने बुझाउँदछ।…

View More

Get all features in one simple app

Available on

Scan QR code to
download app

SEO issue: The featured image should be at least 200 by 200 pixels to be picked up by Facebook and other social media sites. For more details about payment, CLICK HERE
शाखा खोज्नुहोस् ज्योति लाइफ स्थानहरु
सूचना अधिकृत
उमेश प्रसाद मैनाली Sr. Manager
Email: [email protected]
Phone: ०१-४४४५९४१
Mobile: ९८०१२३८४०९
साझेदारहरू ज्योति लाईफ कम्पनी लि. ले जर्मनी पुनर्बीमा कम्पनी “Hannover Re”  तथा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी “Nepal Re” सँग सेवा लिदैं आएको ...