सीईओ बाट सन्देश

ज्योतिलाइफले नेपालमा बीमाको अवधारणालाई रूपान्तरण गर्न यात्रामा लगेको छ। विगतमा, बीमा एक वित्तीय साधनको रूपमा ग्रहण गरिएको थियो जसले ‘मृत्यु बेनिफिट’ प्रदान गर्‍यो, एक प्राविधिक अवधि जसले बीमा कभरेज रकम पॉलिसीधारकको मृत्युको सम्बन्धमा आफन्तलाई अर्को हातमा हस्तान्तरण गर्छ भन्ने बुझाउँदछ।…

View More

Get all features in one simple app

Available on

Scan QR code to
download app

आफ्नो नवीकरण बीमा शुल्क यस मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ
You can pay your First Premium through
For more details about payment, CLICK HERE
शाखा खोज्नुहोस् ज्योति लाइफ स्थानहरु
सूचना अधिकृत
उमेश प्रसाद मैनाली Sr. Manager
Email: [email protected]
Phone: ०१-४५४५९४१
Mobile: ९८०१२३८४०९
Reinsurer
Overview
119470 Policies
130 Branches
28161 Agents
11 Insurance Products