संचालक समिति
श्री नन्द किशोर शर्मा अधक्ष्य Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री आकाश गोल्छा संचालक Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री शर्मिला श्रेष्ठ महर्जन संचालक Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री जयन्त कुमार अग्रवाल संचालक Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री दिपक कुमार अग्रवाल स्वतन्त्र संचालक Tenure:४ बर्ष २०७७/०८/२३ - २०८१/०८/२३
श्री कौशल नौलखा संचालक Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री प्रिया तायल संचालक Tenure:४ बर्ष २०७८/११/०६ - २०८२/११/०६
श्री राम प्रसाद थपलिया कम्पनी सचिव, कानून/दावी प्रमुख -