Products ज्योति ईजी पे (Ezee Pay) जीवन बीमा योजना

प्रत्येक वर्ष समान बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रथम बीमाशुल्क पछि कम मात्र बीमाशुल्कमा पूर्ण जोखिम बहन सहित राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्ने यो बीमा योजना बीमितको लागि अत्यन्तै लाभदायी र सहज रहेको छ । यस बीमा योजनाले वार्षिक रुपमा बीमाङ्क रकमको पाँच प्रतिशत रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्दछ र सो रकम नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गरि सहज र सरल तरिकाले नवीकरण बीमाशुल्कको भारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । बीमा अवधिभर बीमितलाई केहि भएमा भुक्तानी भइसकेको रकम कट्टा नगरि पुरै बीमाङ्क रकम आश्रितलाई वा स्वयं बीमितलाई भुक्तानी हुने भएकोले यस बीमाले अझ बढी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

प्रावधानहरु :
न्यूनतम बीमाङ्क रु. ५००,०००/-
अधिकतम बीमाङ्क असीमित (बीमितको आय अनुसार)
न्यूनतम प्रवेश उमेर                      १८ वर्ष
बीमा अवधि  १० वर्ष / १५ वर्ष  / २० वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी अवधी एकल / ०५ वर्ष / १० वर्ष / १५ वर्ष / २० वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर                    १०  वर्षे बीमको लागि : ६० वर्ष
१५  वर्षे बीमको लागि : ५५ वर्ष
२०  वर्षे बीमको लागि : ५० वर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर ७० वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका वार्षिक / एकल

यस बीमा योजनाका लाभहरु :

 • प्रत्येक वार्षिकोत्सवमा भुक्तानी हुने बीमाङ्कको ५% रकम दोस्रो वर्ष देखीको नवीकरण बीमाशुल्कमा मिलान गरि कम बीमाशुल्कमा बीमालेख जारी राख्न सकिने ।
 • बीमा अवधि समाप्त हुने मितिमा बाँकी बीमाङ्क रकम र नियमानुसार बोनस रकम भुक्तानी दिइने ।
 • बीमा अवधि भित्र बीमितको कुनैपनि कारण मृत्यु भएमा पुरा बीमाङ्क रकम र नियमानुसार बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइने ।
 • मृत्यु दावीमा भुक्तानी भैसकेको रकम कट्टा नगरिने भएकोले अधिकतम बीमा सुरक्षा हुने ।
 • दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा दोहरो बीमा लाभ हुने ।
 • दुर्घटनाबाट पूर्ण अशक्त भएमा बाँकी अवधिको बीमाशुल्क छुट हुने ।
 • दुर्घटनाको कारण पूर्ण अशक्त भएमा बीमाङ्कको आधारमा कम्तिमा १० वर्षसम्म मासिक अशक्त सुविधा प्राप्त हुने ।
 • छुट्टै म्यादी जीवन बीमा लिई दोहोरो मृत्युलाभ तथा ३५ घातक रोग विरुद्घ ५० लाख सम्मको उपचार खर्चको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने ।
 • सहुलियत दरमा ऋण लिन पाईने ।
उदाहरणः 
उमेर : २० वर्ष
बीमाङ्क रकम : रु. २०,००,०००/-
बीमा अवधि : १५ वर्ष
दुर्घटना मृत्यु लाभ : रु. २०,००,०००/-
अशक्त तथा बीमाशुल्क छुट सुविधा : रु. २०,००,०००/-
छुट्टै म्यादी जीवन बीमा (३५ घातक रोग सुविधा सहित) : रु. २०,००,०००/-
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक
पहिलो वर्षको बीमाशुल्क : रु १८२,३६० /-
दोश्रो वर्ष देखि वार्षिक बीमाशुल्क : रु ८२,३६० /-

उदाहरण अनुसारको बीमामा पाईने सुविधाहरु :

 • प्रत्येक वार्षिकोत्सवमा भुक्तानी हुने रु. १,००,०००/- रकम दोस्रो वर्ष देखीको नवीकरण बीमाशुल्कमा मिलान गरी नविकरण बीमाशुल्क रु ८२,३६० /- मात्र भुक्तानी गरी बीमालेख जारी राख्न सकिने ।
 • बीमा अवधि समाप्त हुने मितिमा रु. ६,००,००० /- र नियमानुसार बोनस रकम भुक्तानी दिइने ।
 • बीमा अवधि भित्र कुनैपनि कारण बीमितको मृत्यु भएमा रु. ४०,००,०००/- र नियमानुसार बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइने । *
 • बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा रु. ६०,००,०००/- र नियमानुसार बोनस रकम भुक्तानी दिइने । *
 • बीमा अवधि भित्र बीमित दुर्घटनाबाट पूर्ण अशक्त भएमा १० वर्षसम्म मासिक रु. १६,६६६ /- को दरले अशक्तता सुविधा प्राप्तहुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क छुट हुने ।
 • बीमा अवधिभर ३५ घातक रोगमध्ये कुनै एक निरुपण भएमा रु. २०,००,०००/- एकमुष्ठ उपचार खर्च पाईने । *
 • २ वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी भई २ वर्ष पुरा भए पछि चाहिएको समयमा समर्पण मूल्यको ८०% सम्म सहुलियत दरमा ऋण लिन सकिने ।

*  मूल बीमाङ्क रकम बराबरको छुट्टै म्यादी जीवन बीमा लिई म्यादी जीवन बीमा जारी रहेमा मात्र दोहोरो मृत्युलाभ तथा ३५ घातक रोगको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

यस बीमा योजना अन्तर्गतको रक्षावरण, सुविधाहरु तथा अपवादहरु कम्पनीले जारी गरिने बीमालेख, ऐच्छक सुविधा तथा सम्पुष्टिकरणमा उल्लेख गरिएका शर्त तथा नियमहरु बमोजिम हुनेछ ।

विस्तृत जानकारीको लागी नजिकको शाखा कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

बीमा जारी मिति: २०२१-०१-१०