Products ज्योति सुरक्षित भविष्य जीवन बीमा

बीमा तपाई तथा तपाईको परिवारलाई वर्तमान र भविष्यमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उपयुक्त माध्यम हो । जीवन बीमाले बीमितलाई मात्र नभई बीमितको आश्रीतहरुलाई समेत आर्थिक टेवा प्रदान गर्दछ । यही अवधारणा स्वरुप बीमित तथा बीमितको आश्रीतहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न ज्योति सुरक्षित भविष्य (सावधिक तथा आजीवन) जीवन बीमा योजना प्रस्तुत गरीएको छ ।

बीमालेखका बिशेषताहरु :

न्यूनतम बीमाङ्क रकम रु. १००,००० / –
अधिकतम बीमाङ्क रकम असीमित
न्यूनतम बीमा अवधि ५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि ५४ वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि बीमा अवधि बराबर
न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर ७० वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका बार्षिक / अर्धबार्षिक / त्रैमासिक

बीमालेख अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाहरु :

बीमालेखको अवधि समाप्ती मितिमा बीमितलाई बीमाङ्क तथा बोनस रकम एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।

बीमा अवधि भित्र बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क तथा बोनस रकम इच्छाएको व्यक्ति वा नजिकको हकवालालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।

साथै यो बीमाले आजीवन जोखिम बहन गर्ने हुनाले अवधि भुक्तानी पश्चात पनि बीमितको मृत्युपछि बीमाङ्क रकम इच्छाएको व्यक्ति वा  नजिकको हकवालालाई प्रदान गरिने छ ।

बीमाशुल्क :

बीमितको उमेर, बीमा अवधि तथा बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क गणना गरिने छ ।

बीमाङ्क रकम रु. १०,००,००० देखि माथिको बीमा दरमा रु. १.५ छुट हुने छ ।

ऐच्छीक सुविधाहरु

थप बीमाशुल्क भुक्तानी गरी निम्न बमोजिम थप ऐच्छीक सुविधा (हरु) लिन सकिने छ ।

१) दुर्घटना मृत्यु लाभ (Accidental Death Benefit – ADB) मात्र :

यो सुविधा लिन रु. १ प्रति हजार थप बीमाशुल्क आवश्यक पर्दछ । यो सुविधा मूल बीमाड्ढ रकम बराबर वा अधिक्तम  रु. ५०,००,००० / – सम्म लिन सकिने छ । यदी यदी बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु लाभ रकम मूल बीमाड्ढमा थप गरी इच्छाएको व्यक्ति वा बीमितको नजिकको हकवालालाई प्रदान गरिने छ ।

२) दुर्घटना मृत्यु लाभ, स्थायी अपाङ्ग अशक्त सुविधा तथा बीमाशुल्क छुट सुविधा (Accidental Death Benefit, Total Permanent Disability, Premium Waiver Benefit – ADB, TPD & PWB) M

यो सुविधा लिन रु. २.५ प्रति हजार थप बीमाशुल्क आवश्यक पर्दछ ।  यो सुविधा लिए माथि उल्लेखित “दुर्घटना मृत्यु लाभ  (Accidental Death Benefit – ADB) मात्र” लिन आवश्यक छैन । यो सुविधा मूल बीमाड्ढ रकम बराबर वा अधिक्तम रु. ५०,००,००० / – सम्म लिन सकिने छ । यदी यदी बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु लाभ रकम मूल बीमाड्ढमा थप गरि इच्छाएको व्यक्ति वा बीमितको नजिकको हकवालालाई प्रदान गरिने छ । यदी बीमित दुर्घटनाको कारणले अङ्गभङ्ग भई स्थायी रुपले अपाङ्ग अशक्त भएमा बीमाशुल्क मिनाहा गरिनेछ साथै मासिक आय सुविधा बीमाङ्क बराबर १२० मासिक किस्तामा प्रदान गरिने छ ।

३) घातक रोग – Critical Illness :

यो सुविधा लिन बीमितको उमेर तथा बीमा अवधिको आधारमा थप बीमाशुल्क आवश्यक पर्दछ । यो सुविधा प्रस्तावको उमेर १८ वर्ष देखि ५५ वर्ष सम्मको लागि मात्र प्रदान गरिने छ । अधिकतम बीमा अवधि २० वर्ष र अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर ६० हुनेछ । यो सुविधा मूल बीमाड्ढ रकम बराबर वा अधिक्तम रु. ५०,००,००० / – सम्म मात्र लिन सकिने छ ।

यो सुविधा लिएमा यदि बीमित उल्लेखित १८/३५ प्रकारका घातक रोगबाट (रोग परिभाषित गरिए अनुसारको) पीडित भएको निरुपण (Diagnosed) भएमा बीमितलाई एकमुष्ठ रकम प्रदान गरिने छ ।

बीमा जारी मिति: २०१७-१०-१७